Privilēģiju karte

Noteikumi:

1. Vispārējie noteikumi:

1.1. SIA „CS 8" - turpmāk tekstā „Sunny Picnic” klientu karte (turpmāk tekstā Klienta karte) ir karte, kuru izsniedz „Sunny Picnic”, un kura lietotājam sniedz iespēju ar atlaidēm iegādāties preces.

1.2. Datu apstrādātājs ir SIA „CS 8", LV40103645930, kas atrodas Rīgā, Cēsu ielā 31, korp. 3, LV-1012 (juridiskā adrese - Rīga, Zaļā iela 7-14, LV-1010).

1.3. Klientu kartes saņemšanai iesniegtie personas dati ir aizsargāti atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citiem normatīvajiem aktiem, un tie tiek apstrādāti ar mērķi izsniegt Klienta karti, iegūt, analizēt un apkopot šajos noteikumos norādītos datus, sazinātos ar klientu, nosūtītu Klienta kartes īpašniekiem piedāvājumus elektroniskajā pastā vai īsziņas veidā, kā arī izstrādāt piedāvājumus Klienta kartes lietotājiem.

1.4. Izsniedzot Klienta karti, ar to tiek piešķirta 10% atlaide no pirkuma summas (tas neattiecas uz alkoholiskajiem dzērieniem, īpašo piedāvājumu precēm un akcijām).

1.5. „Sunny Picnic” ir tiesības noteikt un/vai mainīt produktus, kuriem tiek piemērota īpaša atlaide, lietojot Klienta karti.

1.6. „Sunny Picnic” apstrādā Klienta kartes anketā norādītos klienta datus, tikai anketā norādītajā apjomā un tajā paredzētajiem mērķiem. „Sunny Picnic” neizpauž iegūtos datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kad datu atklāšanas pienākums vai tiesības izriet no normatīvajiem aktiem.

2. „Sunny Picnic” Klienta kartes izsniegšanas noteikumi:

2.1. Klienta karti ir iespējams iegādāties “Sunny Picnic” pusdienu restorānā Cēsu ielā 31, korp. 3.

2.2. „Sunny Picnic” Klienta kartes cena ir 7 Euro, ieskaitot PVN;

2.3. Iegādājoties šo karti, jāaizpilda anketa un jānodod „Sunny Picnic” darbiniekam.

2.4. Aizpildot anketu, klients piekrīt saņemt jaunumus un informāciju par Klienta karti elektroniskajā pastā.

2.5. Klienta kartei nav derīguma termiņa ierobežojuma.

3. „Sunny Picnic” Klienta kartes izmantošanas noteikumi:

3.1. Klienta karte piešķir atlaidi čekam “Sunny Picnic” pusdienu restorānā, kā arī noteiktas atlaides tiek piešķirtas pie “Sunny Picnic” sadarbības partneriem. (Sīkāka informācija www.sunnypicnic.lv, sadaļā – Lojalitātes programma – Sadarbības partneri).

3.2. Karte nav norēķinu līdzeklis. Uzrādot karti, par pirkumiem iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar bankas debetkartēm vai kredītkartēm.

3.3. Klienta kartes īpašniekam, veicot pirkumu „Sunny Picnic” pusdienu restorānā vai pie kāda no sadarbības partneriem, Klienta karte ir jāuzrāda.

3.4. Klienta kartes nozaudēšanas vai zādzības gadījumā kartes lietotājam ir pienākums par to paziņot „Sunny Picnic” pārstāvjiem pa e-pastu: info@sunnypicnic.lv.

4. Citi Klienta kartes izmantošanas noteikumi:

4.1. „Sunny Picnic” Klienta kartes noteikumu aktuālā redakcija pieejama „Sunny Picnic” mājas lapā www.sunnypicnic.lv.

4.2. „Sunny Picnic” nav atbildīga par zaudējumiem un/vai izmaksām, kas klientiem var rasties, slēdzot klienta karti.

4.3. Ja kartes lietotājs nevēlas turpināt kartes izmantošanu atbilstoši noteikumiem, tam ir pienākums informēt par to „Sunny Picnic” pārstāvjus, nesaņemot nekādu atlīdzību un neatgriežot kartes maksu 7 Euro apmērā.

4.4. „Sunny Picnic” ir tiesības mainīt Klienta kartes lietošanas noteikumus, bez iepriekšēja brīdinājuma, publicējot tos mājas lapāwww.sunnypicnic.lv.

4.5. Klienta kartes lietotāju drošībai, saņemot vai atsakoties no kartes, personai, kura to dara ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

4.6. Gadījumos, kad Klienta karte nedarbojas un tai ir redzami vizuāli defekti, jaunas kartes iegūšanai ir nepieciešams atkārtoti veikt maksu par kartes iegādi.

4.7. Ja iepriekšējā Klienta karte ir nozaudēta/ nozagta, klientam ir iespēja iegādāties jaunu karti.